Dette er Osen sentrum fredag formiddag, skriver Wenche Eide i en e-post til Fosna-Folket og fortsetter:

"Her ser vi elva som renner gjennom gården Tillegget. Over elva går det to små bruer. Den ene står nå helt i vannflata og den andre synes så vidt enda. I øverste bildekant ser vi arbeidet med utbedringen av Mølnbergbrua som pågår i disse dager. En god del av hammeren er nå forsvunnet til fordel for ny og bedre bru og vei gjennom bygda. Alle ser frem til at arbeidet blir ferdig og ny vei kan tas i bruk."