- Det er en utfordring å få nok fly mot oss når vi øver. En stor andel av flytimene er brukt opp på å trene på selve flyvingen før vi får øvd oss, sier oberstløytnant Kåre Rye, som er sjef for enhet luftvernstridsgruppe.

Fredag reiste rundt 70 personer underlagt luftvernbataljonen med rundt 30 kjøretøy for å delta på den store nordiske øvelsen Arctic Challenge Exercise («arktisk utfordringsøvelse»), som arrangeres for tredje gang.

110 fly

Luftvernstridsgruppen skal nok få nok fly på radarskjermene sine under øvelsen. Minst 110 fly skal delta i løpet av øvelsen. Siden 2013 har det nordiske forsvarssamarbeidet NORDEFCO, som er et prosjekt for samtrening mellom forsvarene til Norge, Finland og Sverige, hatt store felles flyøvelser annethvert år.

I år har Finland hovedansvaret for øvelsen. I tillegg til stor aktivitet fra den finske flyplassen i Rovaniemi, vil fly ha base i Luleå i Nord-Sverige og Bodø i Norge under øvelsen. Det vil ikke være flyaktivitet fra Ørland flystasjon som del av øvelsen.

- Selve øvelsen er fra den 22. mai til 2. juli. For oss er reisen en viktig del av øvelsen. Vi har lang kjørerute og unge, dyktige sjåfører som får god trening på veien, sier Rye.

Oberstløytant Kåre Rye fra Joiint Viking-øvelsen i Finnmark tidligere i år. Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

På begge lag

Under øvelsen er det to lag som har hverandre som motstandere. Oberstløytnant Rye forteller at luftvernstridsgruppen skal delta på begge lagene i løpet av øvelsen.

- Vi skal som ellers beskytte ulike installasjoner med militære styrker og utstyr. Vår oppgave er først og fremst å detektere fly i luften på radar og å kontrollere luftrommet, sier Rye.

Han forklarer at luftvernstridsgruppen i løpet av øvelsen skal beskytte luftrom og landområder i samspill med flyene i lufta.

- Vi kan i utgangspunktet beskytte hvilket som helst mål. En flyplass, en fabrikk, en kai, infrastruktur eller hva som helst annet. Vi må øve med fly som vår motstander. For oss er det stort utbytte at så mange fly deltar, sier Rye.

Sommeren 2016 var luftvernbataljonen på sitt første skarpe oppdrag siden 1963 da de reise fra Ørland for å kontrollere luftrommet over NATO-toppmøtet i Polen. Her ser vi et av radaranleggene. Foto: Ina Nyås Moe/Forsvaret

Første gang

I fjor sommer deltok styrker fra luftvernbataljonen på Ørland i sitt første skarpe oppdrag siden 1963. Da hadde de ansvar for å beskytte luftrommet over Warszawa under NATO-toppmøtet i byen.

I år deltar styrker fra samme bataljon for første gang i den typen nordiske øvelse som Arctic Challenge Exercise er.

- Vi har vært med på internasjonale øvelser før, men det er første gangen vi er med på denne typen øvelse. For oss er det veldig viktig å trene sammen med våre allierte og samarbeidspartnere. Felles planlegging og samarbeid i øvingssituasjoner er viktig, sier Rye.

Forsvaret skriver på sine hjemmesider at det norske, svenske og finske luftforsvaret øver med fly sammen omtrent ukentlig i luftrommet over nordområdene i de tre landene.

Oppbygging på Ørland

Rye forteller at luftvern er satt på dagsorden de siste årene. I årets Arctic Challenge Exercise deltar styrker fra totalt 12 land.

Det svenske forsvaret melder at over 3500 personer medvirker i øvelsen, mens rundt 1000 av disse er deltakere i selve øvingen. Resten er støttepersonell med ulike oppgaver.

- Luftvernbataljonen er i en oppbyggingsfase. Det er viktig for oss å komme inn i den typen øving og aktivitet, som denne øvelsen gir oss. Også på fast basis. Det gir god trening, spesielt når det er så mange fly fra forskjellige land i lufta samtidig, sier Kåre Rye, sjef for luftvernstridsgruppen.