Det framkommer i en oversikt som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har laget.

Mange venter i asylmottak

Dette antallet er rundt halvparten av det som Fosen-kommunene har blitt anmodet om å ta imot. Tre kommuner har sagt nei til å ta imot ekstra flyktninger i år: Ørland, Roan og Osen. To kommuner har sagt nei for 2016: Ørland og Roan.

Ved utgangen av juni i år ventet 5 228 personer i asylmottak i Norge, hvorav 316 var enslige mindreårige, på å bli bosatt i en kommune. Gjennomsnittlig ventetid er på nesten 9 måneder. Dette er bakgrunnen for at inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) har bedt alle kommuner om å kartlegge hvor mange ekstra flyktninger de kan bosette i 2015 og 2016.

Dette har Fosen-kommunene bestemt

Antallet ekstra flyktninger det er sagt ja til i Fosen i 2015. Antallet det ble anmodet om å ta imot fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet står oppført i parentes:

Ørland: 0 (15)

Rissa: 12 (20)

Bjugn: 10 (15)

Åfjord 10 (10)

Roan: 0 (10)

Osen: 0 (10)

Leksvik: 10 (10)

Fosen: 42 (90)

Antallet ekstra flyktninger det er sagt ja til i Fosen i 2016. Antallet det ble anmodet om å ta imot fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet står oppført i parentes:

Ørland: 0 (15)

Rissa: 12 (15)

Bjugn: 10 (10)

Åfjord 10 (10)

Roan: 0 (10)

Osen: 5 (10)

Leksvik: 10 (10)

Fosen: 47 (70)