Leksvik kommune har en restriktiv linje når det gjeldermotorferdsel i utmark, basert på et visst antall leieløyver. Løyvene blir gittfor to år av gangen, og nåværende løyver gikk ut 15. mai 2013. Nå åpnes det forå søke for neste løyveperiode som går fra høsten 2013 til mai 2015.

I søknaden må det beskrives hvilket område av Leksvik kommunesom kan betjenes, samt skuterens registreringsnummer.