Fosna-Folket har tidligere skrevet om beboeren på Linesøya, som ikke fikk fradele tre hyttetomter til barnebarn. I stedet ble hun oppfordret til å vente til 2015, når kommuneplana revideres på nytt. Da vil søkeren være 101 år gammel. Slektninger påklaget kommunens vedtak, men fikk endelig avslag fra Fylkesmannen.

Kommuneplana blir likevel neppe revidert i 2015. Derfor ønsker det faste planutvalget ny vurdering av hyttesaker som skulle tas opp i den anledning. Planutvalget ønsker en oversikt over de aktuelle sakene innen sitt møte i september. De ber samtidig administrasjonen om å gå i dialog med grunneieren på Linesøya, slik at man kan finne en alternativ løsning på hyttesøknaden. Resultatet skal etter plana presenteres før høstens møte i planutvalget. Initiativet til dialog med søkerne på Linesøya kom opprinnelig fra Tone Bårdli (Sp) og Vibeke Stjern (A), som fikk støtte fra resten av planutvalget. Tone Bårdli rettet i det siste møtet kritikk mot kommunens administrasjon, som hun mente hadde behandlet saken lite smidig.

Fylkesmannen avslo tidligere klagen på saken, fordi den mener en dispensasjon krever en grundigere planprosess. Instansen viser til at behandlinga av kommuneplanen er omfattende, og setter høye krav til dispensasjoner.