En leser har tatt kontakt om følgende som han lurer på:

"Jeg kjører ofte stekningen mellom Brekstad og Gjølga/Bjugn. Det jeg lurer litt på er hva hastigheten mellom Bjugn og Gjølga skal være.Hastigheten fra Opphaug og fram til Tinnbua/Bjugn er 80 km/t.

Fra toppen av bakken ned mot Tinnbua er hastigheten satt til  60 km/t fram til innkjøringa mot Bjugn. Der er hastigheten satt til 50 km/t. Veien fører fram gjennom rundkjøringa og videre mot Gjølga uten merking av fartsgrense, eller oppheving av hastigheten. Altså må man kjøre i 50 km/t fram til Gjølga, der farten er merket med 60 km/t. På strekningen kjøres det normalt sett i 80 km/t.  Muligens så er det noen som kan finne en forklaring på hva hastigheten skal være."

Ja, kan noen gi et svar? Skriv i kommentarfeltet under!