Rådmann Roar Leirset anbefalte i sin innstilling til kommunestyret å ikke slå seg sammen med noen annen kommune.

Frp for

Da det kom til votering var det kun Fremskrittspartiets Stener André Hepsø som stemte for at Osen skulle slutte seg til én Fosen kommune.

Bastant nei

Det ble noen diskusjoner i kommunestyret om ordlyden i vedtaket, som medfører et nei til de andre Fosen-rådmennenes innstilling om ett Fosen i kommunereformen. Forslaget som ble vedtatt var et fellesforslag fra Ap og Sp, som igjen fikk støtte fra Frp og uavhengig representant Kristian Momyr.

Det ble også luftet fra Ap å framlegge et forslag om at Osen ikke var helt avvisende til en Fosen kommune, forutsatt at kommunen fikk innfridd en kravliste. Dette framlegget fikk imidlertid ikke den fulle støtte hos posisjonen, som partiet hadde håpet på, og det ble dermed ikke fremmet som eget forslag.

Dermed har Osen, som ventet, sagt et bastant nei til én Fosen kommune.

Ordfører John Einar Høvik. Foto: Terje Dybvik

Ikke helt avvisende

Ordfører John Einar Høvik (Ap) sier Osen ikke er helt avvisende til tanken om ett Fosen.

– Vi er flere i Osen som ser interessante momenter med ett Fosen, men det er for mange usikkerhetsmomenter slik saken ligger nå. Dette med et godt legevakttilbud er blant annet viktig for oss, og der vet vi ikke om vi vil få et like godt alternativ sørover som det vi i dag har nordover. Vi forsøkte å få til et forslag som kunne bli spiselig, men det lyktes ikke, sier Høvik.

Bessaker

I rådmannens forslag til vedtak sto det et moment om fortsatt åpne for å forhandle om grensejustering i forhold til grenda Bessaker i Roan sitt ønske om å bli en del av Osen kommune. Dette punktet ble ikke tatt inn i vedtaket som ble fattet.