- Vi er i rute med alt som skal på plass før flyene kommer i høst. Tidsskjemaet er stramt, men både Forsvaret og Forsvarsbygg er styrt godt og samarbeider godt. Det viktigste for å ta imot flyene kommer til å være på plass for å ta dem imot når de kommer. Det som skal være klart er det, sier Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som er øverste leder i Forsvaret under kongen.

I november skal de første F-35 flyene lande i Norge og på Ørlandet.

Forsvarsjefen befarte onsdag kampflybasen for å få en fullstendig oppdatering på hvordan utbyggingen er.

I rute

Forsvarssjef Bruun-Hanssen sier det er viktig å se fremdriften i utbyggingen med egne øyne.

- Det er viktig for meg å få et overblikk og se fremgangen av byggingen av kampflybasen ved selvsyn, å være her, og høre hvordan fremdriften går fra de som står med skoene på, sier han.

- Det er høy aktivitet på Ørland flystasjon og vil være det i mange år. Jeg er fornøyd med fremdriften. Det er fortsatt stramt, men vi er i rute.

Kan ikke forutse alt

Fra vedtaket om at kampflybasen skulle ligge på Ørlandet i 2012 til de første flyene lander, har det vært et stramt tidsskjema for å få på plass alt av det aller mest nødvendige for at flyene kan være i bruk fra første dag de lander i Norge.

- Det skjer ting vi ikke har kunnet forutse i planleggingen. Vi må jobbe med ting når de skjer og når problemstillinger oppstår. Vi må ha fleksible løsninger som best ivaretar utfordringene vi møter og hva de løsningene vil være er ikke alltid klare på forhånd, sier Bruun-Hanssen.

Sikkerhet spesielt viktig på Ørlandet

Det er gradvis planlagt flere sikkerhetstiltak på kampflybasen enn det først var forespeilet i 2012.

- Alt vi bygger opp på den nye kampflybasen er nytt med ny kompetanse. Å få inn nye systemer er alltid komplekst og utfordrende. Med en så viktig enhet som F-35 som har så stor betydning for norsk forsvarsevne er sikkerheten selvsagt viktig, sier sjefen for Forsvaret.

- Vi må forsikre oss mot de som ønsker å stjele informasjon, mot sabotasje og andre sikkerhetstrusler. Det jeg har fått beskrevet i dag ser veldig bra ut. Vi forholder oss til kravene vi har til sikkerheten og sikkerhetsbildet som er i endring. Jeg vil ikke gå nærmere inn på tiltakene. Sikkerhet er spesielt viktig her på basen, sier han.

Ny sjef skal på plass

Stasjonssjef Aage Lyder Longva er blitt forfremmet og en ny sjef for Ørland kampflybase skal på plass før sommeren.

Sjefen for Forsvaret sier sjefen på Ørland kampflybase er en av de viktigste personene i Forsvaret.

- Kampflybasen står for den største kapasiteten i Luftforsvaret, og F-35 er den største enheten i Luftforsvaret. Sjefen er særlig viktig nå som det skjer så mye endringer og omstillinger i Luftforsvaret. Vi trenger en dyktig og strategisk sjef på basen. Det er jeg sikker på at vi finner, sier Bruun-Hanssen.

Etter planen skal en ny stasjonssjef være klar i midten av juni.

Økonomiske prioriteringer

Forsvarssjefen sier det er gjort sterke prioriteringer i Forsvaret de siste årene. Et endret trusselbilde og nye våpensystemer med større rekkevidde enn tidligere, har gjort det nødvendig å foredra nye prioriteringer, sier han.

- Vi har prioritert F-35 og luftvern sterkt. Vi har også prioritert IKT og cyberforsvar. Det er viktig at vi har større fleksibilitet i Forsvaret slik at vi har størst mulig forsvarsevne i hele landet.

Han forteller at det alltid er vanskelig å velge de beste løsningene innen de økonomiske rammene Forsvaret har.

- På noen områder må vi akseptere risiko. Null risiko på enkelte områder vil være veldig kostbart og gå utover andre kapasiteter i Forsvaret. Vi må begrense risikoen og få til det beste innen de rammene vi en gang har, sier Bruun-Hanssen.

- Skaper tillit

Stasjonssjef Aage Lyder Longva sier det er veldig bra å få besøk fra Forsvarssjefen. Han sier det er flott at Bruun-Hanssen har vist den interessen når han har vært på besøk flere ganger tidligere, og kommer tilbake jevnt.

-Det skaper tillit at han kommer og ser utviklingen og utbyggingen ved selvsyn. Da får han en følelse av hvordan gjennomføringen går og hvor lang vi har kommet på en annen måte, sier han.

- Vi har hatt en samling der Forsvarssjefen har fått tilbakemeldinger fra oss og svar på det han har stilt spørsmål om. Vi har også befart de viktigste prosjektene som er under arbeid, som byggingen av skvadronsbygget og vedlikeholdsbygget. Vi er i full gang med å installere simulatorer og gjøre klar alt som skal på plass før F-35 lander senere i år, sier Stasjonssjef Aage Lyder Longva like utenfor gjerdet ved kampflybasen.