Innbyggerne i Bjugn kommune skal etter planen betale eiendomsskatt fra 2015 til 2018. Inntektene fra skatten benyttes til å betale ned kommunens akkumulerte merforbruk, og har bidratt til at kommunen klarte å snu millionunderskudd i 2015 til budsjettbalanse i år.

Idrettsanlegg får fritak

Skattesatsen for hus og hytter er fastsatt til fire promille. I medhold av eiendomsskatteloven paragraf syv fritas bygninger som har historisk verdi for eiendomsskatt. I tillegg fritas fylkeskommunale skoler (Fosen videregående skole), idrettsanlegg og idrettshaller, samt eiendom tilhørende frivillige organisasjoner.

Under møtet i kommunestyret i Bjugn forrige tirsdag vedtok politikerne lista over eiendommer som får fritak fra skatten.

Kystkulturdagene

Ole Graneng (Sp) fremmet forsalg om at Nye Fagerenget skole skulle bli fritatt, og forslaget ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret behandlet også søknad om fritak for Stiftelsen Frohavet, som blant annet arrangerer festivalen Kystkulturdagene i Bjugn. Fritaket ble enstemmig vedtatt.

Disse får fritak

Eiendom tilhørende følgende frivillige organisasjoner slipper eiendomsskatt i 2017:

 • Den Indre Sjøm. Misjon

 • Bjugn Menighetshus Stiftelsen

 • Bjugn Kirkelige Fellesråd

 • Åsbakken Bedehus

 • Jehovas Vitne - Bjugn Menighet

 • Fagerenget Bedehus

 • Vahlsfjord Pinsemenighet

 • Vallersund Gård

 • Nordlys Ungdomslag

 • Nes Ungdomslag

 • Samhold Bygdelaget

 • Botngård Vels samfunnshus SA

 • Bjugn Idrettslag

 • Olden Grendahus

 • Ervika Ungdoms- og idrettslag

 • Jørnåsen Ungdomslag

 • Jøssund Idretts- og Ungdomslag

 • Kongsvold Forsamlingshus

 • Stallvik Skytterlag

 • Vardevakt Ungdomslag

 • Asserøy Il & Ul

 • Fk Fosen

 • Valsfjorden Ungdomslag

 • Vahl Forsamlinghus

 • Nes Idrettslag

 • Lysøysund Idrettslag

 • Lysøysund Skytterlag

 • Lysøysund Vel

 • Bjugn skytterlag

 • Teksdal Bygdelag

 • Bygdelaget Samhold

 • Bjugn Bygdatun

 • Stiftelsen Frohavet