Husdyr og flystøy er dagens tema i Ørland. Forsvarsbygg i samarbeid med Ørland hovedflystasjon og lokale gårdbrukere forsøker i dag å avdekke hva som skjer med husdyra når de utsettes for flystøy. Som et ledd i dagens målinger drives det formasjonsflyging med F-16 fly. Leder i Støygruppe Ørland, Hans Kristian Norset, sier til fosna-folket.no at mange nok er mest spent på målingene som foretas etter lunsj i dag, mandag.

– Det mest interessante blir når F-16-flyene skal fly F-35-mønster med etterbrenner, sier Hans Kristian Norset.