Statsministerens kontor ønsker ikke å møte de støyberørte på Ørlandet. Ordfører Hallgeir Grøntvedt (Sp) sendte som kjent brev der han inviterte til et slikt møte. Målet var å dempe misnøyen og avstanden mellom staten og de støyberørte fra framtidas kampflybase. Tidligere har ordføreren invitert Forsvarsdepartmentet til et lignende møte, uten å lykkes. Grøntvedt er ikke fornøyd med å få et nytt avslag fra staten.

Uformelt

– Dette er veldig skuffende. Alt jeg ønsket var et uformelt møte, slik at staten kan få bedre innblikk i problemene. Et slikt treff ville samtidig gitt enkeltmennesker en mulighet til å formidle sine utfordringer. I dag føler de seg nemlig ikke hørt. Da er det både overraskende og skuffende at de igjen blir oversett. Et slikt møte ville definitivt vært konstruktivt for begge parter, sier ordfører Hallgeir Grøntvedt til fosna-folket.no.

Overflødig

Statsministerens kontor begrunner avslaget med at politisk ledelse i Forsvarsdepartmentet flere ganger har besøkt Ørlandet. De mener derfor et møte med statsministerens kontor er overflødig. Dette mener ordføreren er feil.

– Vi har utvilsomt sett at det er behov for et slikt møte. De støyberørte ønsker bare å bli hørt. Jeg har derfor forsøkt å jobbe fram en bedre dialog, gjennom de kanalene det kan være mulig. At vi får enda et avslag er derfor svært skuffende, avslutter ordfører Hallgeir Grøntvedt.