Veidekke Industri og Peab Asfalt har levert de laveste tilbudene så langt. Tre kontrakter gjenstår, og det blir gjennomført tilbudsåpning for disse den 8. mars.

Statens vegvesen Region midt har tre asfaltkontrakter i hvert fylke ute på anbud for den kommende asfaltsesongen. Torsdag 3. mars ble det gjennomført tilbudsåpning på seks av kontraktene. Det kom tilbud fra Veidekke Industri, NCC Roads, Mesta Industri og Peab Asfalt.

I Sør-Trøndelag ble det gjennomført tilbudsåpning på alle de tre kontraktene. Kontraktene følger ikke fylkesgrensene slavisk, og to av kontraktene gjelder kun Sør-Trøndelag, mens den tredje dekker områder både i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Det laveste tilbudet hadde Peab Asfalt på to av kontraktene, mens Veidekke Industri hadde det laveste tilbudet på den siste.

I Møre og Romsdal er det åpnet tilbud for én kontrakt, den såkalte Romsdalskontrakten. Der er det to tilbydere, og Veidekke Industri har leverte det laveste tilbudet.

I Nord-Trøndelag er to av tre kontrakter åpnet, det er kontrakten for Yttre Namdal og for Innherred. Peab Asfalt har det laveste tilbudet på begge.

Kontraktene som er åpnet i dag skal sørge for asfaltdekke på 327 km veg i Region midt. Totalt skal imidlertid 510 km i Midt-Norge asfalteres, derav 436 km fylkesveg og 74 km riksveg.

- De første asfaltkontraktene er et skikkelig vårtegn, sier seksjonssjef Sverre Digernes i Asfalt- og vegoppmerkingsseksjonen i Region midt.

- Vi skal nå gå igjennom tilbudene og sende dem over til anbudsnemda, forteller Digernes. Det gjenstår fortsatt tre kontrakter, og vi er spente på interessen også i neste runde.