Den nye anbudsperioden for sambandet Brekstad - Valset skulle egentlig starte 1. januar 2015. Etter en runde i retten bestemte AtB seg for å avlyse den opprinnelige anbudsrunden. Det er foreløpig usikkert når en ny anbudskonkurranse utlyses. På fylkestinget i Sør-Trøndelag i juni ble det vedtatt at både en toferjeløsning og en løsning med én større og raskere ferje skulle utredes. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen har tidligere uttalt at denne utredningen må være ferdig til budsjettdokumentet legges frem 1. oktober. Fylkeskommunen jobber nå med en midlertidig løsning i ferjesambandet fra 1. januar og frem til en ny anbudsrunde er ferdig. Det vurderes om Norled, som drifter sambandet i dag, skal fortsette frem til en ny anbudsrunde er ferdig.

- Gjenstående biler

Høyre-politiker Torhild Aarbergsbotten er krystallklar på at to ferjer må være på plass fra 1. januar, uavhengig av når en ny anbudsrunde er ferdig. I dag fikk hun oppleve det hun kaller «trafikkaos» i sambandet.

- Jeg skulle egentlig ta 15.00-ferja fra Valset, men kom ikke med. To rader med kjøretøy sto igjen. Jeg fikk plass på 16.00-ferja. Da vi la til kai på Brekstad, var femte rad på ferjeleiet der i ferd med å fylles opp. Dermed må det ha stått igjen biler også på 16.30-avgangen fra Brekstad, påpeker hun.

I dag er det kun en ferje som drifter sambandet. Det er en time mellom hver avgang.

- Mer tungtransport

Aarbergsbottens beskrivelse av trafikkøkningen støttes av statistikken fra ferjeselskapet Norled.

- Trafikken har økt jevnt og trutt i flere år. Vi begynner å nå et tak i forhold til hvor mange biler ferjen kan ta, forteller regionsjef for ferjer i Norled Inge André Utåker.

Mens antall personbilenheter har økt med fem prosent de første sju månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, har antall biler økt med 3,3 prosent.

- Dette betyr at det er mer tungtransport i sambandet. Personbilenheter er en måleenhet for hvor mange personbiler en ferje har kapasitet til å transportere. Et vogntog tilsvarer for eksempel tre personbilenheter, forklarer Utåker.

- Halvtime mellom avgangene

Aarbergsbotten lover at Høyre vil fremme forslag om to ferjer fra 1. januar 2015 i Sør-Trøndelag fylkeskommunes budsjettforhandlinger i oktober.

- Den store utbyggingen på Ørland hovedflystasjon starter for fullt på nyåret. Det er ingen tvil om at trafikken vil fortsette å øke. Kapasiteten er sprengt allerede i dag. Dette har store konsekvenser for næringslivet. De taper mye tid og penger på å vente flere timer på ferja. Undersøkelser fra Møre viser også at lang tid mellom avgangene går utover trafikksikkerheten. Folk råkjører for å rekke ferja.

- Hva tenker du om at en løsning med én større og raskere ferje utredes?

- Det har ingen hensikt at ferja er raskere. Det blir også mye dyrere å øke hastigheten. Det har vi sett i diskusjonene om hastighetsøkning på hurtigbåten. Poenget er at vi trenger halvtimesavganger, både med hensyn til trafikkøkningen og trafikksikkerheten, sier Aarbergsbotten.