Aage Arnold (22) får stipend for å løse et gammelt mysterium