Det er ikke sikkert at brua i Garrabrekka blir utskiftet med en kulvert. Foto: Snorre Berg

Her kan ål stanse ny overgang: – En kulvertløsning vil være negativt for andre organismer

Klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag mener det er uheldig å gå fra bru til kulvert under fylkesveg 715 i Garrabrekka.