Det viser Kostra-tallene hos Statistisk sentralbyrå. I fjor innvilget Rissa kommune 50 søknader om å få sette opp nye bygninger i strandsonen.

Langt ned

Det er langt ned til neste kommune, som er Bjugn, hvor det i 2017 ble innvilget åtte søknader om nye bygninger i strandsonen. Deretter fulgte Ørland med fire, Åfjord med tre og Leksvik med to innvilgede søknader.

Null

Det ble i fjor ikke innvilget en eneste søknad i verken Osen eller Roan.