Tidligere i juli ble inntaket til videregående skole i Trøndelag klart. På fylkesnivå viser tallene at det er flest ungdommer som søker seg til studiespesialisering (30 prosent), etterfulgt av helse- og oppvekstfag (14,5 prosent).

Fortsatt populært

For Fosen videregående skole i Bjugn holder imidlertid elektrofag stand som den mest populære linja blant de som nå skal begynne på videregående skole. 22 elever har fått tilbud om plass, mens 16 elever står på venteliste.

Fagleder Ane Henriksen presiserer at elevene på ventelista kan ha fått tilbud om plass på en lavere prioritert studieretning.

Oppsving på yrkesfag

28 elever har fått skoleplass på studiespesialisering, mens tre elever fortsatt står på venteliste. Ved bygg- og anleggsteknikk er det 24 elever som har fått tilbud om skoleplass, mens syv elever står på venteliste.

Mye tyder på flere elever søker seg til helse- og oppvekstfag. Ved Fosen videregående skole er det 22 elever som har fått tilbud om skoleplass på denne linja, mens 10 står på venteliste.

Ved Fosen videregående skole er det flere som står på venteliste. Foto: Ina Marie Haugen

Økning på helsefag

Også restaurant- og matfag, service og samferdsel, samt teknikk og industriell produksjon har søkere på venteliste ved første inntak. Ved skolen er det kun idrettsfaglinja som ikke har oversøking.

Ved Rissa videregående skole i Indre Fosen er det så mange søkere til helse- og oppvekstfag at det har blitt opprettet en ekstra klasse for kommende skoleår.

– Det er kjempestor økning fra tidligere år, sier rektor Arild Ofstad.

Fulle klasser

Totalt er det 28 elever som har fått skoleplass ved helse- og oppvekstfag ved skolen, men flere står på venteliste.

Ofstad påpeker at elevenes valg svinger fra år til år, men at Rissa videregående skole nå ser en dreining fra studiespesialisering – mot yrkesfag.

Det er fulle klasser ved både elektrofag (15 plasser) og teknikk og industriell produksjon (16 plasser). Også her er det elever på venteliste, ifølge Ofstad.

Behov for fagarbeidere

– Yrkesfagene står sterkt i Rissa og vi er langt over målsettingene som er satt i yrkesfagsatsningen. Behovet for fagarbeidere er stort, og alle våre elever som søkte lærlingeplass sist skoleår fikk kontrakt før vi tok sommerferie. Det er målsetting vi har hvert eneste år.

Bygg- og anleggsteknikk har imidlertid ikke oversøking i år. Åtte elever har fått tilbud om plass.

– Det skyldes sannsynligvis at vi her har kun VG1, og at mange elever ønsker å fullføre utdanningen ved en og samme skole.

Som forventet

På studiespesialisering er 18 elever som har fått tilbud om skoleplass. Rektoren er totalt sett fornøyd med antall søkere til skolen.

– Antall søkere totalt sett er som forventet, med samme elevtall som i fjor med litt i overkant av 150 elever. Vi gleder oss til å komme i gang med et nytt skoleår, sier Ofstad.

Ifølge rektor ved Leksvik videregående skole, Borghild Husdal Buhaug, er det en økning i antall elever i år ved skolen.

Flere elever

På grunn av tekniske problemer torsdag kunne hun imidlertid ikke gi detaljerte tall for de ulike linjene torsdag formiddag.

– 114 elever er tatt inn, og vi har noen elever på venteliste. Vi ser at det er en økning fra i fjor, da vi hadde om lag 100 søkere, sier rektoren.

Ifølge Husdal Buhaug er det jevnt over bra med søking på de fleste linjer ved skolen. Leksvik-skolen tilbyr studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, samt teknikk og industriell produksjon.

Opprettet flere plasser

Ved Åfjord videregående skole er det 150 elever som har fått skoleplass. Også her er det flere elever på venteliste på ulike studieprogram, ifølge rektor Lise Henriksen.

Her er det særlig populært med bygg- og anleggsteknikk. Åfjord videregående skole er nemlig en av få skoler i Trøndelag som tilbyr anleggsteknikk andreåret. På denne linja er det lange ventelister, ifølge Henriksen.

– Bransjen vil ha folk. Derfor har fylkeskommunen opprettet en tredje klasse på VG2 for anleggsteknikk, sier hun.

Lise Henriksen, rektor ved Åfjord videregående skole. Foto: Snorre Berg

150 søkere

Hun er fornøyd med antall søkere til skoleåret.

– 150 søkere ligger på normalen hos oss. Klassene er stort sett fulle slik det er dimensjonert i dag. Så kan det bli noen små endringer ved andreinntaket, sier rektoren.

Åfjord videregående skole tilbyr studiespesialisering, bygg- og anleggsteknikk, helse- og oppvekstfag, samt teknikk og industriell produksjon.