- Dersom en bjørn bestemmer seg for å gå, kan den fint forflytte seg fire mil på en dag. Det er også vanlig at bjørnen holder seg i ro i et område en stund, forteller han.

Solstad er regionalt rovviltansvarlig nord i Trøndelag.

At en bjørn kan forflytte seg milevis på en dag, betyr at bjørnen ikke nødvendigvis befinner seg på Fosen nå. Men det er ifølge Solstad umulig å si.

Undersøkelser fredag

En drept sau ble funnet ved setra i Grønlia på grensa mellom Verran og Åfjord kommune onsdag denne uka. Statens Naturoppsyn vurderer det som antatt sikkert at sauen er drept av bjørn. Det er funnet mørke ullhår ved sauen som nå skal DNA-analyseres, men det tar tid å få svar på prøven.

Fredag ble en ny sau funnet drept, denne gang ved Krokvatnet lenger vest i Indre Fosen kommune.

- Vi er nå på vei ut med to rovviltkontakter for å undersøke om også denne sauen er drept av bjørn, sier Solstad.

Ifølge saueeier Eivind Myklebust var juret spist opp på sauen ved Krokvatnet. Sauen hadde også bite- eller kloremerker.

Få detaljer

Mellom Grønlia og Krokvatnet ligger det populære turområdet Skurven. Ytre Skurvhatten er med sine 623 meter Fosens høyeste fjell. Solstad i Statens Naturoppsyn synes det er vanskelig å anslå om bjørnen fortsatt er i området.

- Det er vanskelig å vurdere hvor bjørnen er nå ja. Foreløpig har vi ikke så mange detaljer om sauen som ble funnet ved Krokvatnet fredag. Vi vet ikke om denne er drept før eller etter sauen ved Grønlia. Det er også vanskelig å si eksakt når sauen ved Grønlia ble drept, men vi anslår at dette skjedde i perioden søndag til onsdag denne uka, forklarer han.

Solstad sier de trolig har flere detaljer om sauefunnet ved Krokvatnet i løpet av fredag kveld.

Han mener det er sannsynlig at det er bjørnen som ble fanget på et viltkamera på grensa mellom Osen og Namdalseid, som nå kan være på ferde i grenseområdene mellom Åfjord, Verran og Indre Fosen.

- Ikke farlig

Solstad ber folk som har tenkt seg ut på tur i Skurven-området i helga om ikke avlyse planene.

- Bjørnen er ikke farlig for folk. Den er mest farlig for sauene.

- Er bjørnen ufarlig?

- Det er jo et stort dyr som kan gjøre skade i gitte situasjoner, men det er ingen grunn til ikke å bruke turterrenget på Skurven fordi om det kan være en bjørn i det samme området. Det er nok ganske trygt, sier han.

Solstad påpeker at bjørnen i utgangspunktet er redd mennesker.

- Den er redd for folk og vil helst ikke bli oppdaget. Så finnes det enkeltindivid som kan avvike fra normalen, forklarer han.

- Enkelte streifdyr

Solstad forklarer at det er relativt sjelden med bjørn så langt vest i Trøndelag.

- Men vi har hatt enkelte streifdyr som har forflyttet seg langt. Jeg tror det var i 2006 at det var et enkeltindivid som for helt ut mot Fosnes i Ytter-Namdalen. Jeg mener det var en bjørn ved Ottersøya for en fire-fem år siden også, sier han.

Solstad påpeker at det er mest bjørn inne ved svenskegrensa.

Kartet viser hvor de to sauekadavrene ble funnet.