Det viser NAVs ferske statistikk for juli i år.

I hele Trøndelag er det nå 5212 helt arbeidsledige, 1968 delvis ledige og 987 arbeidssøkere på tiltak. Antall helt ledige i fylket utgjør 2,2 prosent av den samlede arbeidsstyrken.

– Trøndelag har et stabilt godt arbeidsmarked med en positiv utvikling i ledigheten for de fleste yrkesgrupper. Vi ser også at antallet som går lenge ledig er på vei ned, med en reduksjon på syv prosent det siste året, sier Jan Arve Strand, konstituert avdelingsdirektør i NAV Trøndelag, i en pressemelding.

Flere ledige

Alle Fosen-kommuner unntatt Ørland har færre arbeidsledige i juli i år enn i juli i fjor.

Ørland har i juli i år 58 registrerte arbeidsledige personer. Det utgjør 2,1 prosent av arbeidsstyrken i kommunen. På Ørlandet er det i juli i år 19 flere arbeidsledige enn det var i juli i fjor.

Ifølge NAV finnes det ledige jobber i Ørland. Etaten har registrert 26 ledige stillinger i Fosen-kommunen i juli. Det er ifølge statistikken likevel 56 færre stillinger enn det var på samme tid i fjor.

Indre Fosen

Det er i Indre Fosen at den største andelen av arbeidsstyrken er ledig. NAVs tall viser at 2,5 prosent av de arbeidsføre i nykommunen er uten arbeid. Det tilsvarer 127 personer. Likevel er dette positive tall for kommunen hvor ledighetstallene gjerne svinger i takt med tilstanden på hjørnesteinsbedriften Fosen Yard.

Indre Fosen har nemlig 46 færre ledige i juli i år enn samme måned i fjor.

Gode tall

Også i Bjugn er det færre ledige i juli i år enn på samme tid i fjor. Kommunen har nå 30 arbeidsledige. Det er sju færre enn i juli i fjor. Kun 1,3 prosent av arbeidsstyrken er nå uten jobb.

I Osen er det også svært få som står uten jobb. Kun sju personer er registrert arbeidsledig. Dette utgjør 1,5 prosent av den totale arbeidsstyrken. NAV har ikke oppgitt hvordan utviklingen i Osen er sammenlignet med samme periode i fjor.

Åfjord og Roan

I både Åfjord og Roan er kun én prosent av arbeidsstyrken uten arbeid. I Åfjord, som har over tre ganger flere innbyggere enn Roan, er det i juli i år 18 arbeidsledige. Det er også 16 færre enn på samme tid i fjor.

I Roan er det kun fem arbeidsledige. Det er 13 færre enn i juli i fjor.

Les mer:

Nedgang i arbeidsledigheten