Saken ble første gang publisert i oktober 2015 etter at en bjørn drepte en elgku i Åfjord.

Anders Braa, seniorrådgiver i viltseksjonen hos Miljødirektoratetsier, mener det er liten grunn til å være redd for bjørnen, men forklarer at man likevel bør vise respekt dersom man skulle møte en bjørnpå nært hold.

- Svært sky

- Bjørn i Norge er svært sky, og i de aller fleste tilfeller trekker den seg unna folk lenge før folk oppdager den. Hvis man likevel blir blant de få som får øye på bjørnen er det som regel på god avstand, sier Braa.

En rekke forskningsprosjekt har undersøkt og beskrevet situasjoner hvor det har oppstått møte mellom mennesker og bjørn. Forskerne i det skandinaviske bjørneprosjektet fant ut at bjørnene forlater stedet i minst 80 prosent av møtene med mennesker og ingen av bjørnene viste aggressiv adferd.

De fleste bjørnene forsvant umiddelbart da de oppdaget mennesket, og i de aller fleste tilfeller oppdaget ikke menneskene bjørnen. I tilfeller hvor det har oppstått skade har det oftest vært i situasjoner hvor jegere har vært på jakt.

Likevel opplever enkelte mennesker frykt for store rovdyr som bjørn og ulv. Ofte er frykten knyttet til en oppfatning om barns sårbarhet overfor rovdyr, samt redsel i forhold til å bevege seg i utmarka.

- Snakk til bjørnen

Å møte bjørn er en sjelden og spennende naturopplevelse, forklarer Braa.

- Bjørn er stort sett aldri en trussel mot folk, men den er et stort rovdyr som avkrever respekt dersom du møter den på kloss hold. Skadde bjørner og bjørner som føler seg truet kan noen ganger være uforutsigbare.

- I bjørneterreng kan det derfor være lurt å gi seg til kjenne gjennom lyd slik at den kan flykte på et tidlig tidspunkt. Møter du bjørn er det lurt å snakke til bjørnen samtidig som du trekker deg rolig tilbake. «Fortell» at du vil trekke deg tilbake. Har du med hund bør denne være koblet i bånd slik at den ikke forstyrrer bjørnen, sier Braa.

- Ikke mange tilfeller

Møter du bjørn som ikke har oppdaget deg er det fornuftig å vike av og forlate stedet rolig, og dersom dyret har oppdaget deg skal du opptre rolig og forsøke å ikke skremme det med tilrop eller bevegelser.

Hvis dyret virker truende, kan det være et tegn på at det er unger i nærheten. Også da skal man trekke seg rolig tilbake og snakke med rolig stemme. I Norge er det liten sjanse for å treffe på bjørn, og det er ikke mange tilfeller der bjørn har gått til angrep på mennesker. Det er over hundre år siden sist det skjedde i Norge, forklarer Braa.

- Det er ingen grunn til å oppføre seg noe særlig annerledes enn vanlig, det er over hundre år siden folk er drept av bjørn her til lands. Der svært få tilfeller der bjørn har forårsaket dødsfall for folk i Norge. Det siste tilfellet i Norge var i 1906, sier han.

Møter du bjørn som ikke har oppdaget deg er det fornuftig å vike av og forlate stedet rolig, og dersom dyret har oppdaget deg skal du opptre rolig og forsøke å ikke skremme det med tilrop eller bevegelser.

Les mer: Kan være bjørn på Fosen.