Siktet for seks tilfeller av vold og trusler - fengslet i fire uker

To politibiler foran Brekstad tinghus, et av de fire rettsstedene som er del av Trøndelag tingrett. Foto: Jakob Ellingsen