Oppgitt over kommentarfelt: – Det er elefanten i bygderommet