Kjøpte nabobyggvare for to år siden: – Sentrum har en stor forretning for byggevarer. Konkurransen er fortsatt skarp

Stadig flere nye lass byggevarer kommer til XL-bygg og Reidar Grøtting. Foto: Bjørn Lønnum Andreassen