Kjørte nesten 20 km/t over fartsgrensen: Flere bøter