Varslet, som gjelder for deler av Trøndelag og Helgeland, er gjeldende nå fra onsdag kveld til torsdag morgen.

Bakgrunnen er at det kan komme rundt 10–20 centimeter snø enkelte steder, men det er ventet store lokale forskjeller i området varslet gjelder for.

Der varslet skulle inntreffe er det ventet at sårbar infrastruktur kan bli rammet som følge av snøtyngden, at noen reiser vil ta lengre tid og at det kan bli vanskelige kjøreforhold.

Instituttet kommer med følgende råd:

  • Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring.

  • Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

  • Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Foto: Varsom