Etter at prisene økte mer enn pensjonen i fjor, kan pensjonistene vente seg en solid kompensasjon, skriver FriFagbevegelse.

Pensjonistforbundet anslår at den samlede verdien på etterslepet fra 2022 er på 5,6 milliarder kroner, noe som utgjør om lag 5.500 kroner i gjennomsnitt per pensjonist per år.

Datoen for utbetalingen fra Nav er satt til 20. juni.

– Dette er pensjonistenes penger som de skulle ha fått i fjor dersom regjeringen ikke hadde bommet på sine anslag, sier Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, til FriFagbevegelse.

Regjeringens forventede prisvekst var på 3,4 prosent da pensjonene ble oppregulert i forbindelse med fjorårets trygdeoppgjør. Faktum er at prisene økte med 5,8 prosent i 2022. Etterslepet er differansen mellom den forventede og faktiske prisveksten.