Tok fire måneder å få svar: – Mobildekning er kritisk infrastruktur

foto