Støyen fra flybasen vil dobles: – Aktiviteten er i dag 30 prosent av nivået ved full drift

foto