Skal asfaltere rullebane: Fører til tungtransport store deler av døgnet fremover

foto