Lokalpolitiker blant 58 søkere til sjefsstilling i Trondheim