Endelig kan det skje noe på kjøpesentertomta: – Hvis det blir som vi håper, kan entreprenøren starte