Arbeidsulykke etterforskes videre av både politi og arbeidstilsyn