Avdekket regelbrudd og manglende oversikt over narkotiske stoffer: – Truer forsvarlig kvalitet i hjemmetjenestene