Tirsdag skal både innføring av eiendomsskatt og årets budsjett diskuteres i Bjugn kommunestyre. Formannskapet har allerede vedtatt et budsjett med 15 millioner i underskudd. Både spørsmålet om eiendomsskatt på verk og bruk, og årets budsjett skal behandles under tirsdagens kommunestyremøte i Bjugn. Under møte i formannskapet nylig, gikk både Høyre og KrF inn for eiendomsskatt sammen med posisjonspartiene, mens FrP var sterkt i mot. Rådmannens budsjettforslag fikk heller ikke full tilslutning fra formannskapet. Der gikk KrF sterkt ut i mot konsekvensene det framlagte budsjettet ville ha for skolestrukturen i kommunen. Spørsmålet om saksgangen var også viktig for både KrF og FrP som stemte i mot.

Budsjettet i Bjugn blir trolig vedtatt med et underskudd på om lag 15 millioner kroner. Dette skal, i følge varaordfører Hans Eide, taes inn ved en forespeilet omlegging i eldreomsorgen og strukturendring i skoleverket. Det betyr i klartekst omlegging fra sykehjemsplasser til omsorgsboliger og nedlegging av to skoler. Målet er at budsjettet skal være i balanse allerede neste år, eller i alle fall i god tid i neste økonomiplan som går til 2011. Om det i neste omgang ikke blir vedtatt å legge ned Fagerenget og Oksvoll skoler, må det en saldering av budsjettet til. Det betyr at kommunestyre må finne andre måter å ta inn underskuddet på. Det er et stort engasjement i skolesaken i Bjugn. Særlig fra befolkningen i Lysøysund, men også fra det pedagogiske personellet i Botngård som mener det blir for trangt på skolen med så mange elever.