- Det er hyggelig å være tilbake på Ørlandet. Godt å se deg igjen, sier programdirektør Matias Winter, sjef for det internasjonale F-35 programmet i det han møter Fosna-Folkets journalist torsdag ettermiddag.

Denne uka har viseadmiral Winter i den amerikanske marinen vært på stortingsbesøk og på besøk hos ulike aktører innen norsk forsvarsindustri.

Torsdag kom programdirektøren, som kastet glans over markeringen av de første F-35 kampflyene på norsk jord 10. november i fjor, tilbake til Ørland flystasjon for å se utviklingen siden sist han var her.

Mens norske forsvarstopper og -politikere konsekvent har sagt at ytterligere tre nye F-35 Lightning II skal fly fra fabrikken til Ørland flystasjon hver vår og hver høst, avslørte Winter til lokalavisa at planene er adskillig mer konkrete enn det.

Vind

To F-35 kampfly er nettopp ferdige med et oppdrag i lufta og har gått inn for landing på Ørland flystasjon.

To bilder med journalister er på vei mot rullebanen for å møte sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, sjefen for det norske kampflyprogrammet, Morten Klever, og Winter, som er sjef for hele det internasjonale F-35-samarbeidet.

Bilene stopper og venter på at de to nye kampflyene skal krysse veibanen. Kampfly har forkjørsrett. Hver sin pilot i hver sin cockpit hilser på følget.

Tre F-16 flyr lavt inn over stasjonsområdet, kanskje 25 meter over bakken. De suser på tvers av rullebanen før de flyr inn for landing.

Vinden blåser i kast fra sør i det de tre forsvarstoppene går ut mot området der ett av de seks F-35 kampflyene på Ørland står oppstilt.

Etter planen skal F-35 overta de første beredskapsoppgavene etter F-16 (i bakgrunnen) i 2019. Fra 2025 vil F-35 ha tatt helt over for sin forgjenger. Foto: Jakob Ellingsen

Leveranseplanen

I slutten av mai landet den andre puljen med tre F-35 på Ørland flystasjon, og Norge doblet antall F-35 på norsk jord.

- Hva har endret seg siden du var her sist, i november i forbindelse med markeringen av første F-35-ankomst?

- Det var like mye vind, men jeg frøys. Det føltes som det var 0 grader Fahrenheit (-17 grader celsius). Men den 10. november var en veldig spennende dag og vi var varme i våre hjerter fordi de første flyene hadde kommet, svarer Winter.

Norge er ett av tre land utenfor USA som i dag drifter F-35. Winter sier det er viktig å komme tilbake til Ørlandet for å se hva som har skjedd de siste månedene.

- For å være helt ærlig, er dette besøket på Ørlandet en flott mulighet for meg til å møte de som drifter F-35 og pilotene her. Og også å treffe det norske folk for å høre hva de synes, sier Winter på engasjert amerikansk vis.

- Ørland og Norge fikk de første tre F-35ene i november i fjor som planlagt. Så har dere nettopp tatt i mot de neste tre nå i mai. Nå vil dere få tre fly hver september og hver mai i årene frem til alle er levert, avslører Winter til Fosna-Folket.

Vår og Vinter

I dag har Norge sju kampfly stasjonert på Luke Airforce base i USA. Disse benyttes til trening av norske piloter. I tillegg har Norge mottatt seks F-35 som er på plass på Fosen.

Det norske kampflyprogrammet, forsvarspolitikere og forsvarstopper har systematisk sagt at Norge skal motta tre nye kampfly hver vår og hver vinter frem vi har fått alle de inntil 52 kampflyene Norge skal anskaffe.

Allerede høsten 2019 skal F-35 overta enkelte beredskapsoppgaver fra dagens F-16. Den overtakelsen omtales som initial operational capability (IOC).

- I høst er Norge vertsnasjon for storøvelsen Trident Juncture. Den neste F-35 leveransen med tre nye fly kommer vel enten før eller etter øvelsen? Når kommer de neste tre flyene, spør Fosna-Folket Morten Klever, sjef for det Norske kampflyprogrammet

- Flyene kommer når de er klare. Det er viktig at Luftforsvaret får sine fly på tid. De har en plan frem mot IOC til neste år som går uavhengig av den store forsvarsøvelsen. Vi skal motta tre kampfly hver vår og hver vinter i årene fremover, svarer han.

Det kan være aktuelt at de norske F-35 kampflyene deltar under øvelsen dersom øvingen sammenfaller med resten av planen frem mot  F-35 som en aktiv del av det norske forsvaret høsten om et år.

Programdirektør Morten Klever i det norske F-35-programmet. Foto: Jakob Ellingsen

- Bedre enn forventet

Sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, sier til Fosna-Folket at de nye kampflyene har innfridd forventingene så langt. Og vel så det.

- F-35 er bedre enn forventet så langt. Samtidig er dette et nytt system som vi er med på å videreutvikle. Det er viktig for oss i Luftforsvaret at programledelsen fra Washington kommer til oss for å se vår bruk av F-35 ved selvsyn, sier hun.

- Erfaringsutvekslingen er viktig, sier hun.

Klever forteller at det er femten nordmenn som jobber ved hovedkontoret til F-35-partnerskapet i USA. De jobber tett med utviklingen av hele kampflysystemet, ikke bare for Norge, men for alle landene som skal benytte samme flytype.

- Vi jobber tett mot Joint program office, partnerskapskontoret i USA. De sender meldinger om sine erfaringer fortløpende. Samtidig er det viktig for oss at F-35-programmet kommer til Norge og får førstehåndsinformasjon om hvordan F-35 opererer i Norge, sier han.

- Vi er ett av tre land utenfor USA som flyr F-35 i dag, og flere får kapasiteten videre. En viktig del av grunnen bak det er at vi kan være med på å utvikle F-35 for våre forsvarsbehov. Samtidig er våre F-16 de eldste i verden og vi er i ferd med å fly dem ut. Derfor er vi nødt til å investere nå for å ha den forsvarskapasiteten med kampfly som vi trenger uten opphold, sier Klever.

Omlegging

Luftforsvarssjefen sier F-35-plattformen er en kapasitet for hele Forsvaret, ikke bare for Luftforsvaret. Flyet har egenskaper som gjør at det kan utveksle informasjon og gi et bilde fra lufta som andre kapasiteter kan utnytte på helt nye måter.

- Vi er i ferd med omlegging i hele Luftforsvaret, ikke bare omleggingen til F-35. Vi har et punktvis program fremover for hvordan vi skal bli klare til IOC i 2019. Samtrening med andre våpengrener er en viktig del av det, sier Skinnarland.

Ørland er et lite lokalsamfunn i forhold til flystasjonens størrelse. Hvordan skal man rekruttere nok personell i takt med ankomsten av flere kampfly høst og vår?

- Søkertallene i år har vært høye, spesielt rettet mot F-35. For oss er førstegangstjeneste en viktig rekrutteringsarena. Det er viktig at vi nå har moderne og gode utdanningsløp som gjør det mulig å gå inn i tekniske fag rett etter videregående skolegang eller førstegangstjeneste, og også at utdanningssystemet mot offiserer er modernisert, svarer Skinnarland.

Forsvarstoppene i diskusjon ved det oppstilte flyet. Foto: Jakob Ellingsen

Norges bidrag

Norge har planlagt å anskaffe 52 F-35 kampfly. USA skal kjøpe omkring 2400. Fosna-Folket spør programsjef Winter hva Norges viktigste bidrag til det internasjonale samarbeidet om utviklingen av flyet er.

Han svarer med å trekke frem tre ting. Det første er de norske ansatte i F-35-programmets hovedorganisasjon i USA.

- De er del av designet og utviklingen og leveransen av F-35. Vi tjener på deres kunnskap, intelligens, problemløsning og engasjement fra et teknisk perspektiv, sier han.

- Fra et program-perspektiv tjener hele programmet på å dele ressurser. Nordmenn og Norge sier at de er et lite land. Jeg svarer, Norge er kanskje lite, men dere er «fierce» (bister, red. anm.). Dere bidrar inn til fellesskapet i programmet på det nivået som tilfredsstiller Norges forsvarsbehov. Den poolen med ressurser trenger vi for at alle, også de amerikanske våpengrenene som benytter F-35, kan levere styrkeproduksjonen de skal, fortsetter Winter.

Nordområdene

Winter sier det tredje han vil trekke frem som Norges viktigste F-35 bidrag er de særegne norske forholdene.

- Dette tredje området er operasjonelt. Resten av partnerlandene kan se og lære fra hvordan F-35 er i nordområdene. Nordområdene er et annet miljø enn noen andre partnerland. Så når dere opererer, og dere har allerede fløyet F-35 en vinter, får vi informasjon om hvordan dette flyet opererer, sier den amerikanske viseadmiralen.

- Når jeg står her ser jeg store fysiske forandringer siden jeg var her i november. Hangarene bygges, flytårnet oppgraderes, mer logistikk er på plass. Annen nødvendig infrastruktur blir også bygget etter tidsplanen.

- Det jeg har sett endre seg i løpet av månedene som har gått siden den gang. Vi har mottatt informasjon og flydata fra deres vedlikeholdere og piloter siden første landing. Vi har lært mye, sier en blid Matias Winter på Fosen-besøk.

Han gleder seg til tre nye fly lander på Ørlandet i september.