Grydeland sier innføringa av eiendomsskatt ikke er noe han gjør med lett hjerte.

– Dette er ikke ei ordning vi vil innføre til evig tid, sier ordfører Jan Helge Grydeland.

Kommunestyrevedtaket om innføring ble gjort tidligere i sommer.

Før skatteordninga er på plass, gjenstår det en del forberedelser. Hus og eiendommer må takseres. Dette arbeidet har kommunen satt ut til et firma. Taksteringen koster oppdragsgiveren én million kroner.

Robek

– Det er mye penger, men det gjør at grunnlaget blir bedre. Vi bruker et vel ansett firma til jobben. Når en først skal gå til dette skrittet, bør jobben gjøres grundig, sier ordføreren.

Senterpartiordføreren sier at det ikke er med lett hjerte han ble med på å stemme gjennom den ekstra skatten i Roan. Imidlertid ser han få andre måter for Robek-kommunen til å rette opp økonomien.

Overinvesteringer

Grydeland er klar på at kommunen ikke bør planlegge med inntekter fra eiendomsskatten for å få gjennomført framtidige investeringer.

– Ordninga skal være midlertidig for å gi oss det handlingsrommet som vi nå mangler. Vi sliter ennå etter bygginga av den store havna i Bessaker. Lånene som ble tatt opp i den forbindelsen må betales, og så langt har prosjektet ikke gitt inntekter. Vi vet at Bjugn kommune ventet i flere tiår før de fikk aktivitet på Valsneset, så innvesteringa vil kanskje betale seg en dag. Vi ønsker alle seriøse interessenter velkommen til å se på det vi har å tilby. Likevel er det så langt ingen næringsprosjekter som står for tur for å ta anlegget i bruk. Inntil vi eventuelt får ekstra skatteinntekter fra det planlagte vindmølleprosjektet, vil eiendomsskatt være et viktig tilskudd til kommunekassen, sier lokalpolitikeren.

Ordfører Jan Helge Grydeland sier innføringa av eiendomsskatt ikke er noe han er med på med lett hjerte.