For to uker siden vedtok kommunestyret i Rissa å selge deler av tomta øst for Rissa Kraftlag til privat næringsvirksomhet.

Eiendommen på 6,7 dekar ble taksert til 2 050 000 kroner og lagt ut for salg. I dag vedtok formannskapet å selge tomta til Geir Dahle i Strømmen Eiendom AS for 2 055 000 kroner. Dahle har planer om å bygge en ny Rema-butikk på tomta.

- Ved budfristens utløp var det bare kommet inn ett bud på tomta, og et enstemmig formannskap vedtok å selge den til Strømmen Eiendom AS, opplyser ordfører Ove Vollan(H).

Strømmen Eiendom AS forplikter seg til å dekke alle direkte og indirekte omkostninger knyttet til salget. Det er også en forutsetning for salget at byggearbeidet kommer i gang i løpet av seks måneder.