40 prosent av de som omkommer i trafikken hvert år har ikke brukt bilbelte. Dette skriver Statens Vegvesen i en pressemelding.Totalt ble over 86.000 biler kontrollert i Statens vegvesens landsomfattende bilbeltekontroll i forrige uke.

- I tettbygde strøk ser vi at andelen som bruker bilbelte har økt siden i fjor. Utenfor tettbygde strøk holder bruken seg stabil, sier Guro Ranes som jobber med trafikksikkerhet i Statens vegvesen.- Vi vet vi at folk over tid har blitt flinkere til å bruke bilbelte. Men også denne gangen ser vi at folk er dårligere til å bruke bilbelte på korte turer enn på landevegen, sier Ranes.

- Statens vegvesen analyserer alle dødsulykkene, og dessverre ser vi at mer enn 40 prosent av de drepte i bilulykker ikke har brukt bilbelte. At bilbelte redder liv og begrenser skader er det ingen tvil om. Det vil gi stor trafikksikkerhetsmessig gevinst om alle brukte bilbelte alltid, avslutter Ranes.

Landsdekkende tall

Innenfor tettbygd strøk:

- Antall kontrollerte biler 47 000

- Antall ilagte gebyr 1092

Utenfor tettbygd strøk:

- Antall kontrollerte biler 39 200

- Antall ilagte gebyr 458

Fakta om bilbeltebruk

- Bilbelte er det enkleste og mest effektive hjelpemiddel for å redusere antall skadde og drepte i trafikken.

- Av totalt 639 personer som omkom i bilulykker i perioden 2005-2008 var det 276 (43%) som ikke brukte bilbelte.

- 48 ungdommer i alderen 16-24 ble drept i bilulykker i 2008. Rundt halvparten av disse brukte ikke bilbelte. Nærmere 200 ble alvorlig skadet.

- Trolig ville 30-40 færre blitt drept i trafikken hvert år hvis alle brukte bilbelte - alltid.

- Bruk av bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli drept med 40-50 % for fører og forsetepassasjerer.

- En usikret person i baksetet er en stor fare for dem i forsetet.

- Å kollidere i 50 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 10 meter.

- Å kollidere i 70 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 19 meter.

- Å kollidere i 90 km/t uten bilbelte tilsvarer et fall på 32 meter.

- Omlag 8 prosent av bilførerne/forsetepassasjerene brukte ikke bilbelte på korte turer i byer og tettsteder ved bilbeltetellingen våren 2010.

- Omlag 5 prosent av bilførerne/forsetepassasjerene brukte ikke bilbelte utenfor tettbygd strøk ved bilbeltetellingen våren 2010.

- Ved manglende bruk av bilbelte kan Politiet eller Statens vegvesen ilegge et gebyr på 1500 kroner.

- Det er passasjeren, ikke sjåføren, som bøtelegges ved kontroll når passasjeren er over 15 år.

Illustrasjonsfoto/forside: Sigrun H. Overland