I løpet av natt til søndag ble fem av seks trosser som holdt hurtigbåten Mørejarl fortøyd i havna på Brekstad løsnet. Dette førte til at en kraftig kabel som forsyner båten med landstrøm røk tvers av.

Poltibetjent Olav Lyng sier fosna-folket.no at politiet ser alvorlig på saken.

- Det er store verdier det er snakk om. Den eller de som har vært på ferde har også tatt seg ombord i båten for å løsne fortøyninger, forteller Lyng. Hadde den siste fortøyningen også blitt løsnet, så ville båten havnet i fjæresteinene inne i havnebassenget.

I løpet av natta så er det også kastet flere sykler i sjøen like ved hurtigbåten, to kasser med strøsand er veltet og føleren som åpner døra til Ørland kysthotell er revet ned.

-Nattevakta ved hotellet hørte noe bråk i løpet av natta, men vi håper at opplysninger fra publikum kan gi oss opplysninger om saken, sier politibetjent Lyng. Han ber de som måtte ha observert noe om å henvende seg til politiet på telefon 08200.

LANDGANGEN var stengt, men den eller de som har utført hærverket tok seg inn i båten gjennom døra til venstre for landgangen (øvertst). Etter at fortøyningene ble løsnet drav båten av slik at den kraftige strømkabelen røk tvers av (nederst). Foto: Politiet