Lapper på frontruta på biler som har vært parkert på området til den selvbetjente Statoilstasjonen på Sund truer nå med borttauing dersom parkeringen går utover 30 minutter.

– Jeg reagerer kraftig på dette. Her blir vi truet med borttauing, men det står ingen skilt om at det er blitt parkering forbudt her, sier Einar Lyshaug, som sammen med en annen som hadde parkert på området ble møtt med trusler om borttauing mandag ettermiddag.

– Jeg har parkert her av og til i flere tiår, også mens stasjonen var i drift, og aldri fått noe klage på det. Jeg kan ikke skjønne at det skulle være noe problem, sier Lyshaug.

På lappen som var festet på frontruta står det følgende:

«Parkering forbudt på Statoils område. Innkjøring til området og parkering på området er kun tillatt for kunder til servicestasjonen. Maksimum parkeringstid er 30 minutter. Overtredelse kan medføre borttauing på førers regning». Lappen er undertegnet Shakeo Eiendom AS.

– Jeg har vært kunde på Statoil i over 30 år, men nå er det slutt. Vi har heldigvis en bensinstasjon i sentrum, sier Einar Lyshaug.

Statoil forklarer

Her er meldingen vi fikk fra Knut Hilmar Hansen i Statoil:

«Jeg har sjekket saken rundt parkering på Statoil Automat Rissa ved Riksvei 717 og funnet ut at det er ni tilfeller der biler har stått til hinder for statoiltankbiler som skal inn og fylle opp stasjonen med drivstoff. Disse har fått lapp, men ikke bot, på frontruta med beskjed om at de har stått feilparkert og til hinder for større kjøretøy, herunder tankbiler. Det er altså en kombinasjon av HMS og plassbehov som er bakgrunnen.

Statoil Automat Rissa er en døgnåpen automat med to bensinkvaliteter samt diesel. Stasjonen hadde tidligere butikk, men ble gjort om til automat i 2012. Både bygning og tomt er eid av oss. Vi har en egen tilsynsmann som daglig følger opp denne automatstasjonen.

Det er lov å parkere på området, men ikke på områder hvor du er til hinder for tankbiler og øvrige kjøretøy som ønsker å tanke drivstoff. Tankbilene og lastebiler har behov for en viss svingradius.

For å unngå misforståelser i fremtiden vil vi skilte og merke opp hvor det er tillatt og ikke tillatt å parkere. Dette skal vi gjøre så tydelig vi kan, for å unngå misforståelser. Våre kunder er velkommen til å dagparkere på området, men da på steder som ikke er til hinder for tankbiler som skal losse drivstoff på stasjonen og for større kjøretøyer som skal inn og tanke drivstoff.

Jeg regner med at det er dagpendlere eller personer som ønsker å samkjøre som først og fremst ønsker å parkere her.»