Vinden rev takplatene av garasjen. Men trehytta til Morgan (10) og Theodor (13) henger fremdeles godt fast.

foto