Ferske folketall: Over 1000 personer flyttet fra Fosen i fjor