Det bli oppstart 1. januar 2011 og kontraktene har 6-8 års varighet.

"Vi er svært fornøyd med å få ny virksomhet til selskapet", heter det i ei pressemelding fra FosenNamsos Sjø.

Fakta om de fire sambandene:

1. Krokeide - Hufthamar:Her kreves en ferje med 125 pbe / 249 passasjerer. Årlig reiser ca 500 000 passasjerer inkl fører og 250 000 kjøretøy. Sambandet har ca 35 min. overfartstid.

2. Husavik - Sandvikvåg:Her kreves en ferje med 35 pbe / 149 passasjerer. Årlig reiser ca 90 000 passasjerer inkl. fører og 50 000 kjøretøy. Sambandet har ca 25 min. overfartstid.

3. Halhjem - VågeHer bygges en ny gassferje med plass til 120 biler og 250 passasjerer. Årlig reiser ca. 300.000 passasjerer inkl. fører og 150.000 kjøretøy. Sambandet har ca 30 min. overfartstid.

4. Hatvik – VenjanesetHer kreves en ferje med 90 pbe / 249 passasjerer. Årlig reiser ca 775.000 passasjerer inkl fører og 380.000 kjøretøy på sambandet som har ca 10 min. overfartstid.

Fergesambandet Hatvik-Venjaneset betjens i dag av HSD (Hardanger Sunnhordlandske Dampskipsselskap). Her har vi MF «Folgefonn» i denne ruta. Anløp ved Hatvik fergekai. Foto: Harald Sætre/Wikipedia