Sinne og andre sterke følelser kan utløse hjertestans hos særlig utsatte mennesker.

Det er Aftenposten som melder om dette.

Og kilden for denne påstanden er en fersk undersøkelse gjennomført av amerikanske forskere. Den konkluderer med at mennesker som får uregelmessig hjerterytme når de blir sinte, også har en høyere risiko for å få uventet hjertestans.

Det har vist seg i tidligere undersøkelser at jordskjelv, krig og også nederlag på fotballbanen kan føre til at flere dør av uventet hjertestans, det vil si at hjertet plutselig slutter å pumpe blod.

– Det er helt klart at man på mange ulike måter har kunnet påvise at hvis man utsetter en hel befolkning for en stressfaktor, så vil antall plutselige dødsfall øke, sier forskeren Rachel Lampert ved Yale University i New Haven.

Uventet hjertestans tar årlig over 400.000 liv i USA. I Norge dør mellom 4.000 og 5.000 mennesker på denne måten hvert år.

Ifølge Wikipedia kan sinne være:

"...En (fysiologisk og psykologisk) respons til en oppfattet trussel mot seg selv eller andre i nåtid, fortid eller fremtid. Trusselen kan vise seg å være ekte, diskutabel eller ren innbilning.

Sinne er ofte en respons til oppfattelsen av trussel på grunn av fysisk konflikt, urettferdighet, uaktsomhet, ydmykelse eller svik, samt andre personlige strider. Man kan gi uttrykk for sinne gjennom aktiv eller passiv oppførsel. Ved «aktiv» følelse, vil den sinte personen «lange ut» verbalt eller fysisk mot et tilsiktet mål. Når sinne er en «passiv» følelse, er den karakterisert ved stille hulking, passive-aggressiv atferd (fiendtlighet) og spenning.

Mennesker erfarer ofte sinne i empatisk form: F.eks. etter å ha lest en artikkel om en person utsatt for rasisme, kan man oppleve en følelse av sinne, selv om man personlig ikke er det faktiske offeret.

Sinne blir ofte forsterket og utstrakt i tid når en kognitiv beslutning blir tatt, dersom hensikten til individet (eller personen/objektet) tolker det som påførelse av smerte. Med andre ord, hvis man bestemmer at smertepåførelsen var med vilje, er følelsen vanligvis mer intens."