Par med barn i alderen 0 til 17 år bosatt i Ørland kommune har 746 000 kroner i inntekt etter skatt, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Medianinntekt

Tallene viser medianinntekten fra 2014.

Dermed blir Ørland den kommunen på Fosen med høyest inntekt for familier. Etter Ørland følger åfjordingene som drar inn cirka 738 000 kroner etter skatt - dersom de er i et par med barn i denne alderen.

En tilsvarende husholdning i Rissa tjener til gjengjeld 729 000 kroner etter skatt, mens inntekta er 713 000 kroner i sammenslåingspartneren Leksvik og 710 000 kroner i nabokommunen i Bjugn.

Aleneboende

Nord på Fosen, i Osen kommune, tjener et par med barn cirka 714 000 kroner. Lavest er medianinntekta i Roan, der husholdningene tjener om lag 655 000 kroner etter skatt.

Det betyr at differansen i medianinntekten blir 91 000 kroner mellom husholdninger i Ørland og Roan.

Ser man på snittinntekten for aleneboende i de ulike Fosen-kommunene er det igjen Ørland som er inntektsvinneren. Aleneboende i kommunen hadde ifølge SSB en inntekt på 265 000 kroner, basert på medianinntekten for to år siden.

Lavest i Osen

I Rissa er det tilsvarende tallet 248 000 kroner etter skatt, mens aleneboende i Åfjord og Roan tjente 244 000 kroner. Deretter følger Leksvik med 241 000 kroner og Bjugn med 240 000 kroner.

Lavest inntekt for aleneboende er det i Osen kommune, der medianinntekten ligger på 235 000 kroner.

Se graf over inntektsutviklingen i din kommune øverst i saken.