30. mai blir det trolig folkeavstemming

Fra valglokalet i Roansstua under lokalvalget i fjor. 30. mai i år blir det etter alt å dømme atter aktivitet i valglokalene i Roan. Foto: Jan Helge Grydeøand