Det er ikke vanlig at det blir rettet så mange som fem interpellasjoner i et kommunestyremøte, men det skjer i Leksvik torsdag.

Ordfører Einar Strøm (Sp) må svare på fire interpellasjoner som går på kommunestrukturdebatten. Tre av dem er fra Arbeiderpartiets  representanter Knut Ola Vang, Torkil Berg og Anne Berit Skjerve Sæther. Også Venstres representant i kommunestyret, Line Marie Rosvold Abel, har rettet en interpellasjon til ordføreren som går på spørsmål relatert til kommunestrukturdebatten.

Linn Merete Barstad Moan og Camilla Sollie Finsmyr har spørsmål til ordføreren om jordmortjenesten i kommunen.