Det utenlandske selskapet Calexco, med ukrainske eiere, har nå overtatt alle aksjene i NorYards. Calexco har som kjent i praksis hatt kontroll over NorYards siden i vår. For første gang står Rissa-verftet uten norsk eierskap, etter at Bergen group mandag offentliggjorde at de selger sine resterende eierandeler på 30 prosent. Tidligere Rissa-ordfører Skjærvik sier han er bekymret, men er allikevel optimist.

- I utgangspunktet er det aller best med lokale- eller norske eiere. Det har bestandig vist seg sånn i krisetider. Men når Bergen group ikke ser seg i stand til dette lenger, er det positivt at vi har interessenter som ønsker å sette i gang. Det bekymrer meg allikevel litt at verftet nå er uten norsk eierskap, sier han.

- Viktig med god start

Skjærvik påpeker imidlertid at Rissa har bedrifter med trygge, stabile arbeidsplasser, selv om eierskapet er utenlandsk.

- Itab på Stadsbygd har for eksempel svenske eiere, påpeker han.

Rissa-verftet har hatt flere underskuddsprosjekter de siste årene. Skjærvik mener at Rissa-verftet er flinke til å få ballen til å rulle igjen etter å ha hatt problemer.

- Det vet vi av erfaring. Dette skyldes en dyktig arbeidsstokk.

- Men nå blir det vel særdeles viktig at prosjektene de nærmeste årene går i pluss?

- Det er klart. Eierne skal tjene penger.

Offshore-satsing

- Og hvis de ikke tjener nok penger, vil kanskje ikke utenlandske eiere føle samme ansvar for arbeidsplassene som lokale eller norske eiere?

- Nei, de vil nok ikke føle det samme ansvaret. Rissa-verftet er en viktig arbeidsplass både for Fosen og Trøndelag. Om den legges ned, vil vi tape enormt mye kompetanse. Jeg er en ukuelig optimist. Ove (Rissa-ordfører Ove Vollan, red.anm), som er i tettere dialog med eierne, er optimistisk. Jeg krysser fingrene.

- Hvorfor tror du de ukrainske eierne ønsker å satse på Fosen?

- Infrastrukturen ligger til rette på verftet. Dessuten ønsker de å satse mer mot offshore. Da blir kunnskapen, som arbeidsstokken har på å utruste båter mot offshore viktig, sier Skjærvik.