Situasjonen er ikke akutt, ifølge Brit Helen Hoås, kirkeverge i Åfjord. Biten er imidlertid synlig vridd og ser ikke spesielt bra ut.

- Vi har avventet en stund for å finne ut hvem som har høy nok lift til å komme seg opp dit. Nå fikk vi napp hos brannvesenet, som skal komme med lift og utstyr. Vi ordner med skruer og spikre, forteller hun.

God trening

Beredskapsleder i Fosen brann- og redningstjeneste, Bernt Lein forteller at de med jevne mellomrom tilbyr bistand med liften sin som trening på arbeid i den høyden.

- Vi kan bidra med liften vår en gang i uka. Da vurderer vi selv hva som kan regnes som god trening for oss. Denne jobben på Åfjord kirke ble vurdert slik, sier han.