Vedtar trolig å bygge denne splitter nye sykeheimen